Amennyiben gépjárművét tartósan más személy használja, úgy lehetőség van a forgalmi engedélybe üzembentartói jog bejegyzésére. Üzembentartói jogot ingyenesen, és visszterhesen (megvásároljuk) szerezhetünk. Ezáltal a gépjármű üzemeltetése során felmerülő költségek az üzembentartót terhelik.

Üzembentartó jogai:


  • a jármű időszakos műszaki vizsgáztatása
  • a jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása
  • ismételt forgalomba helyezése
  • forgalmi engedély, címke, rendszámtábla és regisztrációs matrica pótlása

Üzembentartó kötelezettségei:


  • kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási jogviszony fenntartása
  • gépjárműadó fizetése
  • az üzembentartó adatai változásának bejelentése

Jelen jogszabályoknak megfelelő üzembentartó bejegyzéséhez szükséges iratminta: letöltés

Az alábbi iratokra van szükség, hogy az okmányiroda bejegyezze az új üzembentartót:


  • forgalmi engedély
  • üzembentartói szerződés
  • az üzembentartó személy nevére kötött kötelező biztosítás

Fizetendő díjak, illetékek:


forgalmi engedély illetéke 6.000.- Ft.
törzskönyv illetéke 6.000.- Ft.

Az átírási illeték mértékét, a gépjármű teljesítménye, és életkora határozza meg, az alábbi táblázatban foglaltak szerint:

Jármű hajtómotorjának teljesítménye Jármű gyártásától számított kora
kw 0-3 év 4-8 év 8 év felett
0-40 550 Ft/kW 450 Ft/kW 300 Ft/kW
41-80 650 Ft/kW 550 Ft/kW 450 Ft/kW
81-120 750 Ft/kW 650 Ft/kW 550 Ft/kW
120 felett 850 Ft/kW 750 Ft/kW 650 Ft/kW

Jó tudni:


Amennyiben ingyenesen kapjuk az üzembentartói jogot, úgy a fentiek alapján számított illeték 50%- át, míg visszterhes üzembentartói jog átruházása esetén csak a számított illeték 25%-át kell megfizetni.

Kérjen időpontot még ma!

Időpont kérés